Reference‎ > ‎

Strokovni nadzor

 

 Vrsta gradnje:
 Investitor :
 - Obnova LC Pečar – Javor, odseki 1 - 4
 MOL - OGJSP
 - Obnova LC Ipavec - Lipoglav
 MOL - OGJSP
 - Obnova Opekarske ceste v LJubljani
 MOL - OGJSP
 - Obnova križišča Opekarska - Hladnikova
 MOL - OGJSP
 - Obnova Jelovškove ulice – 1. in 2. odsek
 MOL - OGJSP
 - Obnova mostu za pešce v podaljšku Splitske ulice
 MOL - OGJSP
 - Obnova mostu čez Glinščico na Tbilisijski ulici
 MOL - OGJSP
 - Obnova LC Pečar – Javor, odsek 5
 MOL - OGJSP
- Rekonstrukcija Karantanske ceste v Domžalah  občina Domžale
 
 
 
Comments