Reference‎ > ‎

Projektiranje objektov

2009
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI mostu Koseze na cesti Vodice - Mengeš  Občina Mengeš
 - IDZ mostu čez Bičje v Grosupljem  Občina Grosuplje
 - PZI sanacije mostu Loka  Občina Mengeš

-    IDZ sanacije mostov čez Soro (Racovnik, na Trnju, Ovčja vas) v Železnikih

 MOP-ARSO
 
2008
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI obnove mostu pri Koči na Gozdu  DRSC
 - PZI obnove podvoza žel proge pod Prelovcem  DRSC
 - PZI obnove podvoza žel proge v Dolu pri Vogljah  DRSC
 - PGD in PZI brvi in nadhoda čez Gruberjev prekop  MOL
 
2007
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI nadomestnega mostu čez Tesnico v Višnji vasi  DRSC
 - PGD in PZI mostov čez inundacijo na cesti Peršeti – Most na Soči  DRSC
 - PZI mostu čez Piševec na cesti Koper - Dragonja  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez inundacijo v Dolenji vasi  DRSC
 - PZI podpornih in opornih zidov na cesti Sp. Idrija – Dol. Trebuša  DRSC
 
2006
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI obnove mostu čez Soro v Žireh  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Dragonjo v Mlinih  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Črni potok v Šmartnem pri Litiji  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Hruški potok v Podpeči  DRSC
 - PZI obnove podvoza železniške proge v Črnučah  DRSC
 - PZI obnove viadukta Šentožbolt  DRSC
 - PZI podpornih zidov na cesti Trebija - Sovodenj  DRSC
 - PZI podpornih zidov na območju naravnega spomenika Igla  DRSC
 - PGD in PZI opornih zidov na območju HE Boštanj  Infra
 - PZI podpornih zidov na cesti Jezersko – Preddvor km 1,4  DRSC
 
2005
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI mostu čez Mirno v Migolici  DRSC
 - PGD in PZI mostu v Jereki  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Grosupeljščico v Grosupljem  Občina Grosuplje
 
2004
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI 3 mostov v poslovni coni Arnovski gozd v Žalcu  Vegrad d.d.,Velenje
 - PZI podpornih zidov na cesti Sp. Jezersko - Preddvor  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Grosupeljščico v Grosupljem  Občina Grosuplje
 - PZI podpornih zidov na cesti Godovič – S. Idrija, km 3,8-4,0  DRSC
 - PGD in PZI nadvoza Naklo  Občina Naklo
 
2003
 Vrsta projektne dokumentacije :   Investitor :
 - PGD in PZI Furlanovega mostu čez Sočo v Trenti  DRSC
 - PGD in PZI mostu čez Pšato v Mengšu  Občina Mengeš
 
2002
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI podpornih zidov na cesti Zg. Čačič - Dragarji  DRSC
 - LD, IP mostu čez Mirno v Migolici  DRSC
 - Idejna študija podvoza za železnico v Metliki  DRSC
 -  PGD in PZI sanacije podpornega zidu na cesti Luče – Solčava  DRSC

 -  IP sanacije podpornega zidu in ureditve ceste G2-102, odsek Godovič - Idrija

 DRSC
 - IP sanacije podpornega zidu na G2-102/1036  DRSC
 - PGD,PZI sanacije most čez Bistrico v Bistrici  DRSC
 - PGD,PZI sanacije most čez Mirno v Moravčah pri Gabrovki  DRSC
 
2001
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - LD,PGD,PZI mostu čez Zgošo v Begunjah  DRSC
 - PGD,PZI mostu čez inundacijo Rinže v Mozlju  DRSC
 - PGD,PZI sanacije podpornega zidu na G2-102/1036  DRSC
 - IP sanacije podpornega zidu na G2-102/1036  DRSC
 - PGD,PZI sanacije most čez Bistrico v Bistrici  DRSC
 - PGD,PZI sanacije most čez Mirno v Moravčah pri Gabrovki  DRSC
 - Idejne rešitve premostitvenih objektov obvoznice Črnomelj  DRSC
 
2000
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - LD, PGD, PZI cesta in prepust čez Joštov graben, Bohinj  DRSC
 - PGD,PZI sanacije most čez Mirno v Mirni  DRSC
 - PGD,PZI sanacije podpornega zidu v Selcah  Občina Železniki
 - PGD,PZI sanacije mostu čez Ribnico v Dolenji vasi  DRSC
 - PGD,PZI sanacije mostu čez Pšato v Dragomlju  DRSC
 - LD,PGD,PZI mostu čez Zgošo v Begunjah  DRSC
 
1999
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI sanacije podpornih zidov v Davči  DRSC
 - PZI sanacije Hermanovega mostu čez Savo na Jesenicah  občina Jesenice
 - PGD,PZI mostu čez Mrzlek na G1-6/339  DRSC
 - PGD,PZI mostu čez Mrzlek na G1-6/340  DRSC
 - PGD,PZI mostu čez Krajcarco v Trenti  DRSC
 - PZI sanacije podpornih zidov na cesti Kalce-Planina  DRSC
 - PZI sanacije podpornih zidov na cesti Želin – Sp. Idrija  DRSC
 
1998
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI mostu čez Črni potok na L3613   DRSC
 - PZI ploščati prepust na L 3613   DRSC
 - PZI sanacije podpornega zidu na R320/1118   DRSC
 - PZI mostu čez Osojnico v Žireh   DRSC
 - PZI ploščati prepust čez Osojnico v Žireh   DRSC
 - PZI sanacije viadukta Žlebič   DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Bistrico v Goriči vasi   DRSC
 - PZI sanacije podpornega zidu v Škofji Loki   DRSC
 - PZI mostu čez Malo vodo v Brišah   DRSC
 - PZI prepusta v Brišah   DRSC
 
1997
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI most čez Javorsko reko  MOL-OGJSP
 - PZI ploščati prepust na LC 2905 Ipavec-Lipoglav  MOL-OGJSP
 - PZI podporni zid Trebija  DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Narinski žleb v Jakšu na G1-6  DRSC
 - IP most čez Mrzlek na G1-6, odsek 339  DRSC
 - IP most čez Mrzlek na G1-6, odsek 339  DRSC
 - PGD, PZI most na Boračevem potoku v Radencih  Občina G. Radgona
 - PZI sanacije podpornega zidu v Drtiji  DRSC
 - PZI sanacije opornega zidu v Žusterni  DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Pšato v Mengšu  DRSC
 
1996
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI sanacije opornega zidu na R306/1050 Čehovini  DRSC
 - PZI sanacije mostu v Gradišču  DRSC
 - PZI sanacije podpornega zidu na pokopališču Smlednik  Občina Medvode
 - PZI sanacije podpornega zidu v Škofji loki  DRSC
 
1995
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI sanacije mostu čez Lahinjo v Primostku  DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Drtijščico  DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Malo vodo v Ljubljanici  DRSC
 - PZI sanacije zidu na M10-10  DRSC
 - PGD, PZI mostu čez Sočo v Trenti  DRSC
 - PGD, PZI mostu čez Limarco v Trenti  DRSC
 - PZI prepustov na cesti Bezgovica - Bezgarji  DRSC
 - PZI mostu čez Lesji potok v Izlakah  DRSC
 - PZI sanacije mostu čez Vipavo v Vipavi  DRSC
 - PZI sanacije viadukta čez Bajdinski potok v Turjaku  DRSC
 - PZI mostu čez Babnišnico v Mednem  DRSC
 - PZI prepusta na cesti Ipavec - Javor  MOL-OGJSP