Šmarješka - slike

  
Pred rekonstrukcijo:                                                                       V zaključni fazi izvedbe:
  
 
  
 
  
 
  
Comments