Reference‎ > ‎

Nizkogradniško projektiranje

2010
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI kolesarske povezave Mislinja – Gornji Dolič Občina Mislinja 
 - PZI ureditve cestnih priključkov v območju mostu čez Savo v Tacnu DRSC
 - PZI ureditve začasnega krožišča “Taborska” v Grosoupljem Občina Grosuplje
 - PZI ureditve začasnega krožišča “LOGO” v Grosoupljem Občina Grosuplje
 - IDZ, PZI ceste mimo pokopališča v Grosupljem Občina Grosuplje
 - IDZ križišča “AS” v Domžalah Občina Domžale
 
2009
 Vrsta projektne dokumentacije :   Investitor :
 - IDZ ureditve začasnih krožnih križišč v Grosupljem Občina Grosuplje
 - IDZ kolesarske povezave skozi Občino Kočevje DRSC
 - IDP kolesarske povezave Bled – Bohinjska Bela DRSC
 - IDP kolesarske povezave Škofljica - Ig DRSC
 - IDZ križišče ceste Sodražica – Hrib z LC za Mali log Občina Loški potok
 - PZI rekonstrukcije ceste Stari trg – Loški potok DRSC
 - PZI rekonstrukcije Karantanske ceste v Domžalah Občina Domžale
 
2008
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - IDZ Brdnikove ceste v okviru zadrževalnika Glinščica v Lj. MOL
 - PZI Peruzzijeve ceste na odseku nadvoz AC – Ižanska cesta MOL
 - PGD in PZI kolesarske povezave na območju polotoka Seča DRSC
 - PGD in PZI Zaloške ceste MOL
 - PZI obnove ceste Col - Predmeja DRSC
 - PGD in PZI ureditve naselja Hrib – Loški potok Občina Loški potok
 
2007
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - IDP Ceste dolomitskega odreda v Ljubljani  MOL
 - IDZ križišča Ižanska- Peruzzijeva cesta v Ljubljani  MOL
 - PZI Prešernove ceste v Radomljah  Občina Domžale
 - PZI krožno križišče Adamičeva v Grosupljem  Občina Grosuplje

 -  PGD in PZI rekonstrukcije ceste Cerknica – Bloška Polica, odsek skozi Bločice

 DRSC
 - PZI kolesarske povezave skozi Izolo  DRSC
 - PZI kolesarske povezave Podčetrtek - Imeno  DRSC
 - PZI križišča “deteljica” v Domžalah  DRSC
 
2006
  Vrsta projektne dokumentacije :   Investitor :
 - IDZ obvoznica Grosuplje  Občina Grosuplje
 - PGD in PZI Šmarješke ceste v Novem mestu  DRSC
 - PZI ureditve ceste Robič – Staro Selo  DRSC
 - PZI ureditve ceste Čepovan – Most na Soči  DRSC
 - PZI rekonstrukcije ceste na območju naravnega spomenika Igla  DRSC
 - PZI kolesarske povezave Drenov grič – Sinja Gorica  DRSC
 - IP križišča “deteljica” v Domžalah  Občina Domžale
 - PGD in PZI poligona varne vožnje Vransko  AMZS, d.d.
 
2005
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI križišče Dunajska – Obvozna cesta  MOL - OGJSP
 - PGD in PZI ceste R1-216/1175 Krka - Žužemberk   DRSC
 - PGD in PZI kolesarske povezave Seča - Sečovlje   DRSC
 - PZI sanacije ceste Livek - Kabreško   DRSC
 - PGD in PZI priključka Mačkovec v Novem mestu   DRSC
 - PZI rekonstrukcije ceste Šmartno – Velika reka   DRSC
 - IP rekonstrukcije Zaloške ceste v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PZI LC Zavrti v Dragomlju  Občina Domžale
 
2004
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI Gasilske ceste v Grosupljem  Občina Grosuplje
 - PZI ceste Rakov Škocjan - Zelše  DRSC
 - PGD in PZI ceste skozi Unec  Občina Cerknica
 - PGD in PZI križišča Dunajske in Obvozne ceste v Ljubljani  MOL
 
 2003
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI ceste R3-656/3650 Dragarji – Zg. Čačič  DRSC
 - PGD in PZI ceste R3-653/1364 Trava - Podplanina  DRSC
 - PGD in PZI ceste R3-643/1362 Rakitna - Cerknica  DRSC

-    IP izvennivojskega križanja Zijavnica na R1-215/1162 Trebnje - Mokronog

 DRSC
 
2002
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI ceste Krka-Žužemberk, odsek Breg - Poljane  DRSC
 - IP mestne obvozne ceste Ilirska Bistrica  DRSC
 - IP ceste Trenta – Bovec, odsek skozi vas Soča  DRSC
 - PGD in PZI Jelovškove ceste v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PGD in PZI ceste Bitnje - Jereka  DRSC
 - PGD in PZI ceste Trenta – Bovec, odsek skozi vas Soča  DRSC
 - Idejna rešitev – industrijska obvozna cesta Grosuplje  Občina Grosuplje
 - Študija ureditve ceste Preddvor - Jezersko

 DRSC

 - PZI obnove ceste Žužemberk - Dvor  DRSC
 - PZI ceste Gotenica – Dolenja vas  DRSC
 - PZI ceste Senožeče - Sežana  DRSC
 - PZI ceste LJ.- Šentvid - Vodice  DRSC
 - PZI ceste Bstrica (Tržič) - Ljubelj  DRSC
 - PZI ceste Borjana - Robidišče  DRSC
 - PZI ceste Trebnje - Mokronog  DRSC
 - PZI ceste Rašica - Žlebič  DRSC
 - PZI ceste Krnica – Mrzli studenec  DRSC
 - PGD in PZI ceste v območju predora Kupovo  DRSC
 
2001
Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI ceste Batuje - Selo  DRSC
 - PGD in PZI Opekarske ceste v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PGD in križišča Slovenčeva - Vodovodna  MOL - OGJSP
 - IP ceste Črnuče - Gameljne  MOL - OGJSP
 - PGD in PZI povezovalne cesta Podmežakla Jesenice  Občina Jesenice
 - PZI LC Tuji grm – Koške Poljane  MOL - OGJSP
 
2000
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI zunanje ureditve AMZS, d.d., Ljubljana  AMZS, d.d.
 - PZI dovozne ceste do pokopališča v Grosupljem Komunalno podjetje Grosuplje
 - Idejni projekt križišča Slovenčeva - Vodovodna  MOL - OGJSP
 - PGD in PZI ureditve osrednjega dela naselja Hrib-Loški potok  Občina Loški potok
 - PGD in PZI povezovalne cesta Opekarska-Barjanska  MOL - OGJSP
 - PZI lokalne ceste Pance - Dole  MOL - OGJSP
 - Idejni projekt križišča Ižanska - Peruzzijeva  MOL - OGJSP
 
1999
 
 Vrsta projektne dokumentacije :   Investitor :
 - Idejni projekt cestne povezave Vurhi – R3-653 Trava-Čabar  DRSC
 - PZI rekonstrukcije ceste R3/614 Komen - Štanjel  DRSC
 - PZI rekonstrukcije ceste R3/618 Komen – Krajna vas  DRSC
 - Idejni projekt avtobusno postajališče Račna  Občina Grosuplje
 - PGD,PZI zunanja ureditev TOC II, II, Dvori  Občina Grosuplje
 - PGD in PZI povezovalne ceste Toplarniška/Zaloška  v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - Idejni projekt rekonstrukcije ceste Želin – Sp. Idrija  DRSC
 
1998
  Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI rekonstrukcije Korotanske ulice v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PZI rekonstrukcije križišča Celovška c-Ruska ulica v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PZI rekonstrukcije križišča Opekarska - Hladnikova v Ljubljani  MOL - OGJSP
 - PZI rekonstrukcije LC Črni potok - Vici  DRSC
 - IP, PZI avtobusno postajališče pri OŠ Besnica  MOL - OGJSP
 - IP rekonstrukcije Rimske ulice v Šmarje-Sapu  Občina Grosuplje
 - PZI rekonstrukcije R 378 skozi Žiri  DRSC
 - PGD in PZI ceste Osilnica – Zg. Čačič  DRSC
 - IP hodnika za pešče ob R3-646 Šmarje-Sap - Cikava  Občina Grosuplje
 - PGD in PZI mag. ceste M10-4 skozi Ribnico  DRSC
 
1997
Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI rekonstrukcije ceste R327 Mlačevo - Krka  DRSC
 - IP rondo pri Pavovcu v Mengšu  DRSC
 - Idejna študija variant obvoznice Travnik  DRSC
 - IP križišča Toplarniška – Zaloška v Ljubljani  MOL-OGJSP
 - idejna rešitev ožine pri tovarni Arbo  MOL-OGJSP
 - IP zunanje ureditve poslovnega objekta Lesno brdo  Sonet - Vrhnika
 - Idejna študija variant rekonstrukcije R373 skozi Loški potok  DRSC
 - PZI rekonstrukcije Kamniške ceste v Mengšu  DRSC
 
1996
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PZI rekonstrukcije ceste Pivka – Knežak skozi Pivko  DRSC
 - idejna rešitev stanovanjske soseske Kočevje  DRSC
 - PZI hodnika za pešce ob magistralni cesti v Moškanjcih  DRSC
 - PZI zunaje ureditve OŠ L. Adamiča v Grosupljem

 Občina Grosuplje

 - PZI hodnika za pešce ob magistralni cesti v Gorišnici  DRSC
 
1995
 Vrsta projektne dokumentacije :  Investitor :
 - PGD in PZI rekonstrukcije ceste R302 in mostov v Trenti  DRSC
 - IP rekonstrukcije ceste G. Petrovci - Kuzma  DRSC
 - PZI lokalne ceste Pečar - Javor  MOL-OGJSP
 - PZI lokalne ceste Ipavec - Lipoglav  MOL-OGJSP
 - PZI lokalne ceste Ipavec - Javor  MOL-OGJSP
 - PZI hodnika za pešce ob magistralni cesti v Gorišnici  DRSC