Reference‎ > ‎

Javni razpisi

2002 
 Vrsta projektne dokumentacije : Investitor : Izvajalec :
 PGD in PZI ceste v območju predora Kupovo DRSC     IRGO
 PGD in PZI podpornih in opornih zidov na cesti Zg. Čačič - Dragarji DRSC TOPOS
 
2001
 Vrsta projektne dokumentacije : Investitor :  Izvajalec :
 Idejne rešitve premostitvenih objektov obvoznice Črnomelj  DRSC      TOPOS
 
Comments